EVKL eesmärgiks on põhikirja järgi ühiselt esindada vanatehnika klubide huvisid suhtlemisel valitsusasutuste, kohalike omavalitsuste ja teiste riigivõimu- ja valitsemisorganite, samuti avalik-õiguslike, eraõiguslike juriidiliste isikute, füüsiliste isikutega ning teiste koostööpartneritega. Kokku on lepitud tegevuse põhisuunad, milleks on:

  1. vanatehnika klubide vahelise koostöö edendamine, sh vanatehnikaürituste toimumise aegade kooskõlastamine;
  2. ühiste seisukohtade esindamine vanatehnikaga seonduva õigusloome kujundamisel;
  3. suhtlemine rahvusvaheliste vanatehnikaorganisatsioonidega;
  4. vanasõidukite tunnustamise alase tegevuse korraldamine ja selle alase arvestuse pidamine;
  5. muude vanatehnikaalaste tegevuste arendamine, millised kinnitab EVKL-i üldkoosolek.

23.06.2000 sõlmised Eesti vanatehnikaklubid ühise tegutsemise lepingu.
01.12.2002 asus Eesti Vanatehnika Klubide Liit tegutsema seltsinguna.
17.09.2014 asutati MTÜ Eesti Vanatehnika Klubide Liit.

Eesti Vanatehnika Klubide Liitu kuulub 13 klubi, mis koondavad ühtekokku 499 liiget.

Eesti Vanatehnika Klubide Liit haldab tunnustatud vanasõidukite registrit.

Vanasõidukite Register

EVKL on FIVA liige.

Eesti Vanatehnika Klubide Liit MTÜ
Registrikood: 80381430
Arveldusarve: EE132200221061429917
E-postiaadress: evkl@evkl.ee